شناسنامه پوسته وردپرس فارسی

جزئیات پوسته وردپرس فارسی یا همان شناسنامه پوسته وردپرس اطلاعاتی از

چگونه برای پوسته فارسی وردپرس شناسنامه بسازم؟!

طبق آموزش پایه درباره ایجاد فایل های موردنیاز پوسته وردپرسی شما باید فایل style.css که در روت پوشه یا folder قرار دارد را ویرایش کرده و کدهای زیر را در آن قرار دهید.

 

/*
 Theme Name:  -Type the text here-
 Theme URI:  -Type the text here-
 Description: -Type the text here-
 Author:    -Type the text here-
 Author URI:  -Type the text here-
 Version:   -Type the text here-
 Tags:     -Type the text here-
 Text Domain: -Type the text here-
*/

 

برای راحتی کارتان خط به خط کدهای فوق را مختصر در عکس زیر توضیح دادم.

شناسنامه پوسته وردپرس فارسی

شناسنامه پوسته وردپرس فارسی