کدهای برچسب وردپرس فارسی

با استفاده از برچسب‌ وردپرس می‌توانید کلمات کلیدی را به نوشته‌ها اختصاص دهید. برچسب‌ها بر خلاف دسته‌ها از سلسله مراتب پیروی نمی‌کنند؛ به عبارت دیگر ارتباطی بین یک برچسب و دیگری وجود ندارد.

دسته‌ و برچسب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

برچسب‌ها معمولاً کلیدواژه‌هایی غیررسمی هستند که اطلاعات مهم نوشته (اسامی، سوژه‌ها و غیره) را که ممکن است در سایر نوشته‌ها نیز تکرار شوند، مشخص می‌‌سازند؛ در صورتی که دسته‌ها نوعی بخش‌بندی از پیش‌تعیین‌شده هستند.

Persian WordPress Tag Codes

کدهای برچسب وردپرس فارسی

زمانی که یک برچسب جدید در وردپرس اضافه می‌کنید

با استفاده از زبانهٔ تنظیمات صفحه می‌توانید تعیین کنید که در هر صفحه چند مورد نمایش داده شود و همچنین کدام ستون‌ها در جدول نمایش داده شوند/نشوند.

<?php if (is_tag()) {echo wp_title('');} else {echo '';} ?> //نمایش عنوان یا نام پیش فرض برچسب نوشته وردپرس

<?php if ( is_tag() && tag_description() ) : ?> //شروع شرط برای اینکه اگر توضیح برچسب نوشته وجود داشت
<?php echo wp_specialchars( strip_tags( tag_description() ), 1 ); ?> //توضیح برچسب نوشته را (بدون کدهای اچ تی ام ال) نمایش بده
<?php endif; ?> //پایان شرط نمایش توضیح برچسب نوشته وردپرس

<?php single_tag_title(); ?> //نمایش تنها عنوان برچسب نوشته وردپرس
<?php echo tag_description(); ?> //نمایش توضیحات برچسب نوشته وردپرس بطور کامل

 

کدهای فوق را باید در فایل tag.php برای نمایش اطلاعات استفاده کنید.