کدهای دسته بندی وردپرس فارسی

از دسته‌ بندی وردپرس فارسی می‌توانید برای تعریف بخش‌هایی استفاده کنید که نوشته‌های مرتبط به هم را گروه‌بندی می‌کند. نام دسته پیش‌فرض تا وقتی که آن را از طریق گزینه‌های نوشتن تغییر نداده‌اید «دسته‌بندی‌نشده» است.

دسته‌ و برچسب چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟

برچسب‌ها معمولاً کلیدواژه‌هایی غیررسمی هستند که اطلاعات مهم نوشته (اسامی، سوژه‌ها و غیره) را که ممکن است در سایر نوشته‌ها نیز تکرار شوند، مانند هشتگ ها در شبکه های اجتماعی مشخص می‌‌سازند؛ در صورتی که دسته‌ها نوعی بخش‌بندی از پیش‌تعیین‌شده هستند. اگر به سایت خود به چشم یک کتاب نگاه کنید دسته‌ها مانند فهرست مطالب و برچسب‌ها مانند اصطلاحات مندرج در نمایه هستند.

 

Persian WordPress Category Codes

کدهای دسته بندی وردپرس فارسی

 

زمانی که یک دسته بندی جدید در وردپرس اضافه می‌کنید

نام – در سایت با این نام نمایش داده می‌شود.
نامک – نامک نسخه لاتین واژه است که در نشانی (URL)‌ها استفاده می‌شود. برای نامگذاری فقط از حروف،‌ ارقام و خط تیره استفاده کنید. نمایش فقط با حروف کوچک خواهد بود.
مادر — دسته‌ها، برخلاف برچسب‌ها، می‌توانند سلسله مراتب داشته باشند. به طور مثال شما می‌توانید یک دسته به نام موسیقی داشته باشید و برای آن دسته، زیر دسته‌هایی مانند موسیقی ایرانی و یا موسیقی غربی تعریف کنید. برای ساخت یک زیردسته، کافی‌ست نام دستهٔ دیگری را از فهرست مادر دسته انتخاب کنید.
توضیحات – توضیحات به صورت پیش فرض مهم نیستند، با این حال برخی از پوسته‌ها ممکن است آنها را نمایش دهند.
با استفاده از زبانهٔ تنظیمات صفحه می‌توانید تعیین کنید که در هر صفحه چند مورد نمایش داده شود و همچنین کدام ستون‌ها در جدول نمایش داده شوند/نشوند.

<?php if (is_category()) {echo wp_title('');} else {echo '';} ?> //نمایش عنوان یا نام پیش فرض دسته بندی وردپرس

<?php if ( is_category() && tag_description() ) : ?> //شروع شرط برای اینکه اگر توضیح دسته بندی وجود داشت
<?php echo wp_specialchars( strip_tags( tag_description() ), 1 ); ?> //توضیح دسته بندی را (بدون کدهای اچ تی ام ال) نمایش بده
<?php endif; ?> //پایان شرط نمایش توضیح دسته بندی وردپرس

<?php single_cat_title(); ?> //نمایش تنها عنوان دسته بندی
<?php echo category_description(); ?> //نمایش توضیحات دسته بندی بطور کامل

 

کدهای فوق را باید در فایل category.php برای نمایش اطلاعات استفاده کنید.