دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های Types of securities - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Types of securities

دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.