دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Types of securities - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Types of securities

دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.