دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Transmission - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Transmission

گیربکس یا Transmission، یکی از اجزای اصلی خودرو می باشد و اهمیت آن کم تر از موتور نیست. دلیل اهمیت بالای آن نیز این است که:
1. هر موتوری حداکثر دور محدودی دارد و نمی تواند بالاتر از این دور کار کند.
2. هر موتوری با حداکثر دور خود، نیرو و گشتاور معینی را می تواند تولید کند.

گیربکس یا سیستم انتقال قدرت به موتور، در واقع مکانیسمی دارد که طی آن، میزان معینی از دور موتور، با استفاده از چرخ دنده های مختلف و با سرعت ها و قدرت های متفاوت، به چهار چرخ خودرو منتقل می شود.
وجود گیربکس در خودرو این امکان را برای راننده فراهم می سازد که بدون نیاز به بالا بردن بیش از حد دور موتور، بتواند موتور را در بهترین حالت عملکرد نگه دارد.
کلاچ ابزاری است که امکان قطع و وصل گیربکس و موتور را به یکدیگر امکان پذیر می سازد. وقتی پدال کلاچ را فشار می دهید، اتصال موتور و گیربکس قطع می شود و وقتی کلاچ را رها می کنید، دوباره اتصال گیربکس با موتور برقرار می شود.

حالت های مختلف دسته دنده:
1. دنده خلاص: گیربکس در حالت خلاص قرار دارد و هیچ کدام از دنده ها درگیر نیستند.
2. دنده یک: وقتی دسته دنده را به سمت چپ حرکت می دهیم، قطعه گیربکس بین دنده یک و دو انتخاب می شود و با فشار دادن آن به جلو، دنده یک درگیر می شود.
3. دنده دو: با حرکت دسته دنده به طرف چپ، دوباره وارد فضای بین دنده یک و دو می شویم و با فشار به سمت عقب، دنده دو درگیر می شود.
4. دنده سه: در این حالت وقتی دسته دنده در وسط قرار می گیرد، قطعه گیربکس بین دنده سه و چهار انتخاب می شود و با فشار آن به جلو، دنده سه انتخاب می شود.
5. دنده چهار: در این حالت نیز همانند حالت قبل، قطعه گیربکس بین دنده سه و چهار قرار می گیرد و با کشیدن آن به سمت عقب، دنده چهار انتخاب می شود.
6. دنده پنج: با حرکت دسته دنده به طرف راست، قطعه گیربکس بین دنده پنج و دنده عقب قرار می گیرد و مجدداً با فشار دسته دنده به سمت جلو، دنده پنج درگیر می شود.
7. دنده عقب: با قرار گرفتن قطعه گیربکس بین دنده پنج و دنده عقب و سپس با فشار دسته دنده به سمت عقب، خودرو وارد دنده عقب می شود.