دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

tissue - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Connective tissue

بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.