دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Tattooing - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن