دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Radiotherapy - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Radiotherapy

رادیو تراپی یا همان پرتو درماني، درمان بيماري بااستفاده از اشعه يونيزان است.پرتو درماني را مي‌توان به صورت تابش اشعه از خارج بدن به ناحيه مورد نظر و يا وارد ساختن ماده راديو اكتيو به كمك ابزارهاي ويژه مانند سيم يا سوزن انجام داد.