دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Protected - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Memory

بخشي كه احساس‌ها، تاثيرات و عقايد را ذخيره كرده و محفوظ نگه مي‌دارد.