دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Muscle - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.

  Muscle - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

  Muscle Spindle

  در هر تار عضلانی ساختمانی به نام دوک عضلانی وجود دارد که مانند رقاصک ساعت، فیبر عضلانی را در وضعیت حرکت یا کشش ایجاد شده، نگه می دارد و سیستم عصبی را از وضعیت عضله و فشار وارده بر آن و نیرو اضافی مورد نیاز مطلع می کند، زیرا منظور از نرمش کردن در حقیقت کشش عضلات تا مرز حرکت است.باید به عضله اجازه داد که هر حرکت یا کشش جدید را آزمایش کند،بطوری که حرکت در دوک عضله حفظ و ثبت شود.

   Muscle - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

   Muscular endurance

   استقامت عضلانی برای اجرا بهتر بسیاری از مهارتهای ورزشی ضرورت دارد.به همین دلیل یکی از عوامل آمادگی جسمانی به شمار می آید. استقامت عضلانی، توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای انجام تعدادی حرکات یکنواخت و یا انقباض نسبتا طولانی است. قابلیت مذکور، معمولا با شمارش تکرار (مانند دراز و نشست) یا مدت انقباض (کشش بارفیکس در زنان) در حرکتی خاص مورد ارزیابی قرار می گیرد. استقامت عضلانی تا حد زیادی به قدرت و قابلیت هوازی مربوط می شود. به عبارت دیگر، استقامت عضلانی، توانایی انقباض یک عضله یا گروهی عضله بطور مداوم و پایدار بودن ایجاد خستگی مفرط است.