دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Minor Face Lift - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Face Lift - Minor Face Lift - Major Face Lift

فیس لیفت یا Face Lift، بازنگری و تغییر تزئینات داخلی و بهبود ظاهر بدنه خارجی خودرو نسبت به نمونه اولیه تولید شده است.
فیس لیفت مینور یا Minor Face Lift، تغییرات داخلی و خارجی جزئی با حفظ طرح کلی انجام می شوند.
فیس لیفت ماژور یا Major Face Lift، تغییرات عمده خودرو از لحاظ تجهیزات و تکنولوژی ها، نوع موتور، کابین، داشبورد، کنسول میانی، طراحی ظاهری و … بررسی و بازنگری می شوند.