دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Job - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Free Time

اوقات فراغت یعنی آن بخش از زندگی روزانه که انسان از تعهدات شغلی و انجام وظایف کاری آزاد بوده و بصورت دلخواه به استراحت و رفع خستگی فیزیکی و روانی می پردازد.