دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های Interest money - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Interest money

بهره پول یا Interest money عبارت است از هزینه، قیمت و یا اجاره پرداخت شده برای استفاده از پول و سرمایه به طور موقت