دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Feeling - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Memory

بخشي كه احساس‌ها، تاثيرات و عقايد را ذخيره كرده و محفوظ نگه مي‌دارد.