دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Feeling - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Memory

بخشي كه احساس‌ها، تاثيرات و عقايد را ذخيره كرده و محفوظ نگه مي‌دارد.