دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های Energy - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.

    بایگانی‌های Energy - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

    Energy

    توانایی انجام دادن کار را انرژی می گویند. ما برای انجام دادن کارها و یا به حرکت در آوردن چیزها به انرژی نیاز داریم. انواع انرژی عبارتند از: مکانیکی، گرمایی، الکتریکی، هسته ای، شیمیایی و نورانی است.

    انرژی شیمیایی و مکانیکی ببیشتر در ورزش و تربیت بدنی مدنظر است.