دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Energy balance - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Energy balance

موازنه انرژی مهمترین مفهوم در رابطه با تثبیت و تنظیم وزن است و به معنی برابر بودن انرژی مصرفی با انرژی دریافتی تلقی می شود.