دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Dedicated Server - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Dedicated Server

میزبانی اختصاصی (Dedicated Server)، کلیه منابع سرور در اختیار یک کاربر است. به ‌صورتی که می توانند به‌ دلخواه و تنها‌ با مدیریت خود، از آن استفاده نمایند. عمدتا سازمان ها، موسسه های بزرگ و همچنین شرکت هایی که امنیت سایت های شان بسیار مهم و حیاتی است و از حساسیت بالایی برخوردار است و از سوی دیگر می خواهند سرعت، ترافیک و کنترل بیشتر و بهتری داخل فضای سرور خود داشته باشند، برای تهیه یک سرور اختصاصی اقدام می کنند.