دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Connective tissue - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Connective tissue

بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.