دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

concept - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

concept / conceptual

طراحی مفهومی یا کانسپت (conceptual)، به طرحی جدید و آینده نگر با قابلیت ها و امکانات نوین یک ماشین گفته می شود که شرکت های سازنده خودرو در کشورهای مختلف در حالت تئوری و مفهومی طرح جدیدشان را ارائه می دهند و در صورتی که توانایی به نمایش در آوردن توانمندی خودروسازان آن کشور برای شرکت تولیدکننده خودرو در طرح وجود داشته باشد از آن برای تکامل طراحی خط تولید ماشین های جدید استفاده می کنند.