دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Chipset مادربرد - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Chipset

یک Chipset مادربرد، تمام اطلاعاتی که از طریق کانال های اطلاعاتی یا باس های مادربرد جریان می یابد را کنترل می‌کند. عملکرد اولیه Chipset مادربرد، هدایت این اطلاعات به محل صحیح مادربرد و بنابراین بخش های صحیح می‌باشد.