دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Cardiac Care Unit - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Cardiac Care Unit

در هر بیمارستان واحدی با نام سی سی یو به اصطلاح C.C.U وجود دارد که برای مراقبت های بسیار ویژه بیماران قلبی در نظر گرفته شده و قلب چون یک عضو حساس و تخصصی است، بیمارها در این بخش توسط پرستارها با دقت بیشتر مراقبت می شوند تا در صورت هرگونه مشکل در کمترین زمان برای بازگرداندن سلامتی بیمار یا احیای بیمار دکتر متخصص قلب بتواند اقدام کند.