دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Bond - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Bond

ورقه سندی قابل معامله که معرف مبلغی وام با بهره معین است و تمامی یا اجزای آن در موعد یا مواعد مقرر قابل استرداد است.

    Bond - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

    Types of securities

    دارایی های مالی انواع اوراق بهادارند که بر اساس آن ارزش یک شرکت محاسبه می شود و شامل اوراق قرضه و سهام هستند.