دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

Addon Domain - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Addon Domain

افزودن دامنه یا Addon Domain به شما این امکان را می‌دهد که بر روی یک‌ هاست، دو یا چند سایت با دامنه و محتوای متفاوت ایجاد نمایید.