دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

2G - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

2G

نسل دوم تلفن های همراه که به صورت دیجیتال می باشند و شامل سیستم های GSM,TDMA,CDMA هستند. از خصوصیات آنها می توان به سرعت بالای انتقال اطلاعات صوتی و انتقال محدود داده ها یا اطلاعات اشاره کرد.

2G - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

2G

نسل دوم تلفن های همراه که به صورت دیجیتال می باشند و شامل سیستم های GSM,TDMA,CDMA هستند. از خصوصیات آنها می توان به سرعت بالای انتقال اطلاعات صوتی و انتقال محدود داده‌ها یا اطلاعات اشاره کرد.