دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

یوزر فرندلی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

UF | User Friendly

یوزر فرندلی (User Friendly) به معنای کاربر پَسند است. یعنی کاربر وب سایت به راحتی بتواند با ابزارها و امکانات درون سایت کار کند و دچار شلوغی و سردرگمی نشود! بیشتر کارفرمایان وب تاکید زیادی در این رابطه دارند.