دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کنترل دما اتوماتیک - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

ACC | Automatic Climate Controlling - Dual Zone Climate Control

با توجه به پیشرفت های اخیر در فناوری صنعت خودرو، از سیستم های یکپارچه سرمایشی و گرمایشی در خودروها استفاده می شود. در چنین سیستم هایی، با انتخاب حالت اتوماتیک، می توان دمای فضای داخل اتاق خودرو را به طور یکنواخت تنظیم کرد. به این سیستم ها، سیستم های کنترل آب و هوای اتوماتیک (ACC) می گویند. ACC در واقع از سرواژه های عبارت Automatic Climate Controlling گرفته شده است. با استفاده از چنین سیستم هایی، راننده می تواند به حالت دستی درجه حرارت و سرعت فن را تنظیم کند. اما آن چه در این سیستم ها از اهمیت بالایی برخوردار است، حالت تنظیمات اتوماتیک است که با استفاده از آن می توان دمای هوای داخل اتاق خودرو را روی درجه مطلوب تنظیم کرد. بدین صورت که درصورت بالاتر رفتن دمای فضای داخل اتاق خودرو، هوای سرد به صورت اتوماتیک وارد می شود و دما مجدداً به حالت مطلوب باز می گردد. هم چنین درصورت سردتر شدن هوا، با ورود هوای گرم بیش تر، دما مجدداً تنظیم می شود. بنابراین، دمای هوای فضای داخل اتاق خودرو همواره روی حالت مطلوب تنظیم می ماند. این ویژگی، از مزیت های سیستم های جدید کنترل آب و هوای اتوماتیک است.
در سیستم کنترل دوگانه آب و هوا یا Dual Zone Climate Control، دو حالت اتوماتیک برای کنترل دمای هوای فضای داخل اتاق خودرو در نظر گرفته شده است؛ یکی برای راننده و دیگری شاگرد. به طور مثال، راننده می تواند دمای محدوده خود را روی 15 درجه سانتی گراد و شاگرد دمای محدوده خود را روی 20 درجه سانتی گراد تنظیم کند. در این حالت، هوای گرم تری از دریچه فن مقابل قسمت شاگرد نسبت به فن مقابل قسمت راننده، وارد اتاق خودرو می شود. البته برخی شرکت های خودروسازی، تقسیم بندی های منطقه ای را به جای چپ و راست، به صورت جلو و عقب انجام می دهند. بدین صورت که دمای بخش جلوی اتاق خودرو (فضای راننده و شاگرد) و دمای بخش عقب اتاق خودرو (فضای سرنشینان عقب) به طور مجزا قابل تنظیم باشد.