دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کشش - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Static Stretching

کشش ایستا شامل نگهداری بدن در یک وضعیت ساکن است و بدین صورت است که شما یک قسمت از بدن را خود را تا دورترین حد کشیده و به همان حالت در وضعیت کششی به مدت 10 تا 20 ثانیه حفظ کنید. لازم به ذکر است گفته شود کشش ایستا یکی از سالم ترین و متداول ترین روش های کشش محسوب می شود.کشش ایستا از 4 مرحله به نام های های؛ مرحله شروع،کشش آسان،کشش توسعه یافته و کشش موثر می باشد.

  کشش - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

  Pull off

  کشش غیرفعال روشی که شما در حالت استراحت به سر می برید و هیچ دخالتی در دامنه حرکتی ندارید. در این حالت یک نیرو خارجی بصورت دستی یا ماشینی اندامهای شما را حرکت می دهد این کشش زمانی موثر است که عضلات موافق ضعیف تر از آن باشند که بتوانند عکس العملی نشان دهند. عیب اصلی کشش  غیرفعال این است که احتمال خطر آن بسیار است زیرا اگر در حین تمرین شما دستگاه با بی احتیاطی نیرو خارجی بیش از حد بر شما وارد کند باعث درد شدید و آسیب دیدگی می شود.

   کشش - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

   Muscle Spindle

   در هر تار عضلانی ساختمانی به نام دوک عضلانی وجود دارد که مانند رقاصک ساعت، فیبر عضلانی را در وضعیت حرکت یا کشش ایجاد شده، نگه می دارد و سیستم عصبی را از وضعیت عضله و فشار وارده بر آن و نیرو اضافی مورد نیاز مطلع می کند، زیرا منظور از نرمش کردن در حقیقت کشش عضلات تا مرز حرکت است.باید به عضله اجازه داد که هر حرکت یا کشش جدید را آزمایش کند،بطوری که حرکت در دوک عضله حفظ و ثبت شود.