دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کانسپت - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

concept / conceptual

طراحی مفهومی یا کانسپت (conceptual)، به طرحی جدید و آینده نگر با قابلیت ها و امکانات نوین یک ماشین گفته می شود که شرکت های سازنده خودرو در کشورهای مختلف در حالت تئوری و مفهومی طرح جدیدشان را ارائه می دهند و در صورتی که توانایی به نمایش در آوردن توانمندی خودروسازان آن کشور برای شرکت تولیدکننده خودرو در طرح وجود داشته باشد از آن برای تکامل طراحی خط تولید ماشین های جدید استفاده می کنند.