دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

کارت خوان - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Card Reader

کارت خوان (Card Reader)، دستگاهی برای خواندن اطلاعاتی است که بر روی کارت های حافظه وجود دارد. همچنین قابلیت رد و بدل کردن اطلاعات بین این کارت های حافظه و کامپیوتر یا لپ تاپ را کارت خوان بر عهده دارد.