دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

چیپ ست - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Chipset

یک Chipset مادربرد، تمام اطلاعاتی که از طریق کانال های اطلاعاتی یا باس های مادربرد جریان می یابد را کنترل می‌کند. عملکرد اولیه Chipset مادربرد، هدایت این اطلاعات به محل صحیح مادربرد و بنابراین بخش های صحیح می‌باشد.