دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

چیپ ست مادربرد - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Chipset

یک Chipset مادربرد، تمام اطلاعاتی که از طریق کانال های اطلاعاتی یا باس های مادربرد جریان می یابد را کنترل می‌کند. عملکرد اولیه Chipset مادربرد، هدایت این اطلاعات به محل صحیح مادربرد و بنابراین بخش های صحیح می‌باشد.