دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پول بهره ای - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Interest money

بهره پول یا Interest money عبارت است از هزینه، قیمت و یا اجاره پرداخت شده برای استفاده از پول و سرمایه به طور موقت