دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

پردازنده مشترک - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Shared CPU

پردازنده یا CPU، یکی اصلی ترین ویژگی های یک سرور است و هرچه قدرتمندتر باشد، عملیات های همزمان، بهتر انجام خواهد شد. سایت هایی که در آنها ورود و پردازش اطلاعات صورت می گیرد، نیازمند پردازنده قویتری هستند.