دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

هشدار نقطه کور پشت ماشین - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

BSW | Blind Spot Warning

سیستم هشدار نقطه کور یا BSW، دارای چراغی با رنگ های زرد و سبز است که روشنایی چراغ ها در آینه های جانبی و داخل کابین ماشین به طور خودکار با نور محیط تنظیم می شوند. با فعالسازی این سیستم چنانچه وسیله ای در نقاط کور توسط دوربین ها، رادار و سنسورها شناسایی شود برای هشدار به راننده خودرو چراغ زرد روشن و اگر ماشین شناسایی شده در نقطه کور راننده دارای سرعتی بیش از 30 کیلومتر بر ساعت داشته باشد، چراغ در وضعیت چشمک زن و با هشدار صوتی به سرنشینان اعلام می گردد. به طور کلی ناحیه دید و عملکرد این سیستم از سمت چپ و راست خودرو به عرض 3 متر با طولی بیش از 3 متر از سپر عقب تا ماشین عقبی در نظر گرفته شده است.