دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

هشدار تغییر خطوط - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

LDW | Line Departure warning / Lane Departure warning

سیستم LDW یا هشدار تغییر مسیر، سیستمی است که اگر بدون علائم هشدار مثل چراغ های راهنمای ماشین از روی خطوط سفید مسیر عبور کنید در مدل های ارزان به شما با پیام صوتی و در مدل های گران با حالت لرزش فرمان، صندلی راننده و … به شما هشدار می دهد.