دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

نسل دوم شبکه - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

2G

نسل دوم تلفن های همراه که به صورت دیجیتال می باشند و شامل سیستم های GSM,TDMA,CDMA هستند. از خصوصیات آنها می توان به سرعت بالای انتقال اطلاعات صوتی و انتقال محدود داده ها یا اطلاعات اشاره کرد.

    نسل دوم شبکه - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

    2G

    نسل دوم تلفن های همراه که به صورت دیجیتال می باشند و شامل سیستم های GSM,TDMA,CDMA هستند. از خصوصیات آنها می توان به سرعت بالای انتقال اطلاعات صوتی و انتقال محدود داده‌ها یا اطلاعات اشاره کرد.