دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

مقاومت - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.

    مقاومت - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

    Connective tissue

    بافت پیوندی بافتی سخت و محکم است و توان مقاومت در مقابل فشار های سریع را دارد و در مقابل کشش های انفجاری و یا ناگهانی تحمل بیشتری نسبت به تار عضلانی دارد.