دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

محفوظ - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Memory

بخشي كه احساس‌ها، تاثيرات و عقايد را ذخيره كرده و محفوظ نگه مي‌دارد.