دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

فراغت - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Free Time

اوقات فراغت یعنی آن بخش از زندگی روزانه که انسان از تعهدات شغلی و انجام وظایف کاری آزاد بوده و بصورت دلخواه به استراحت و رفع خستگی فیزیکی و روانی می پردازد.