دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

عیب یاب اتوماتیک آلایندگی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

EOBD | European On-Board Diagnostic

سيستم عيب ياب آلايندگی یا EOBD، برای کنترل کليه پارامترهای الکتريکال و مکانيکال مرتبط با آلايندگی خودرو می باشد.