دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

عیب یاب اتوماتیک آلایندگی - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

EOBD | European On-Board Diagnostic

سيستم عيب ياب آلايندگی یا EOBD، برای کنترل کليه پارامترهای الکتريکال و مکانيکال مرتبط با آلايندگی خودرو می باشد.