دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

عضله - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

power

قدرت به توانایی یک عضله یا گروهی از عضلات برای اعمال نیرو روی یک مقاومت اطلاق می شود. قدرت قابلیتی است که موجب افزایش تونایی عمومی بدن می شود.