دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

بایگانی‌های شغل - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

Free Time

اوقات فراغت یعنی آن بخش از زندگی روزانه که انسان از تعهدات شغلی و انجام وظایف کاری آزاد بوده و بصورت دلخواه به استراحت و رفع خستگی فیزیکی و روانی می پردازد.