دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

شغل - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Free Time

اوقات فراغت یعنی آن بخش از زندگی روزانه که انسان از تعهدات شغلی و انجام وظایف کاری آزاد بوده و بصورت دلخواه به استراحت و رفع خستگی فیزیکی و روانی می پردازد.