دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سیستم کنترل پایدار - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Electronic Stability Program

سیستم الکترونیکی پایدار یا ESP، باعث جلوگیری از کم فرمانی (تمایل کمتر برای دور زدن خودرو و عدم نیروی لازم برای حرکت مستقیم) و بیش فرمانی (تمایل بیشتر برای دور زدن خودرو و مانع از حرکت مستقیم) خودرو هنگام تردد در شرایط آب و هوایی بارانی، برف، یخبندان و … می شود. وظیفه این تکنولوژی کنترل مجزای ترمز چرخ ها و میزان فشار پدال گاز است که برای برقراری یک حالت پایدار و مانع از ایجاد تصادف در جاده های لیز و لغزنده با سنسورهای الکترونیکی مانند: سنسور سرعت دورانی چرخ ها (مقایسه سرعت مجزای چرخ ها با سرعت طولی خودرو)، سنسور زاویه فرمان (زاویه چرخش فرمان را محاسبه می کند)، سنسور چرخش حول محور قائم(سنسور Yaw جهت حرکت واقعی خودرو) و … دستورهای مناسب را از رایانه مرکزی خودرو دریافت می کند.