دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سیستم عیب یاب هوشمند آلایندگی - دانشنامه واژگان دیجی پدیا - مرجع تخصصی واژگان دیجی پدیا

EOBD | European On-Board Diagnostic

سيستم عيب ياب آلايندگی یا EOBD، برای کنترل کليه پارامترهای الکتريکال و مکانيکال مرتبط با آلايندگی خودرو می باشد.