دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سیستم ترمز ایمن - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

FCW | Forward collision warning

سیستم FCW یا هشدار برخورد از جلو، سیستم ایمنی فعالی است که با رعایت حداقل فاصله از خودروی مقابل مانع از نزدیک شدن به خودروی روبرو می شود و با ارسال هشدارهایی مانند: تصویری، صوتی، لمسی و … به راننده برای برگشت به وضعیت عادی اطلاع رسانی می کند. چنانچه راننده توجهی به هشدارها نشان ندهد و سرعت ماشین را پایین نیاورد؛ در مدل های پایین سیستم اقدام به ترمزگیری برای کاهش سرعت ماشین می کند اما در مدل های بالاتر سیستم اقدام به ترمزگیری قوی و حتی باعث توقف کامل ماشین می گردد.