دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سم شناسي - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Toxinology

توكسينولوژي یا همان سم شناسي دانشي راجع به سموم توليد شده به وسيله گياهان، جانوران و باكتري‌ هاي پاتوژن می باشد.