دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سرویس میزبانی - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Shared Hosting

در میزبانی اشتراکی (Shared Hosting)، با توجه به وب سرور و منابع سخت افزاری که برای سرور میزبان ‌در نظر گرفته شده است، تعدادی سایت به صورت مشترک داخل سرور قرار گرفته و سرویس دهی می شوند. در این میزبانی امکانات و فضای موجود بین مشترکان تقسیم و بسته به منابع اختصاص داده شده به آنها نظیر فضای هاست، پهنای باند و … با کنترل پنل های مختلف، میزبانی می گردند.