دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

سرویس رایگان - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Free Hosting

در میزبانی رایگان (Free Hosting) با توجه به اینکه هاست، رایگان و بدون هزینه می باشد، خدمات به‌ صورت محدود ارائه می گردد. بنابراین سرویس دهی برای ‌سایت های بزرگ و حرفه ای مناسب و کافی نمی باشد. غالبا این‌ سرویس دهنده ها، جهت تامین هزینه های سرور، تبلیغات را روی سایت های مشترکان خود قرار می دهند.