دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

خال كوبي - نصب PWA طراحی سایت جدید در کرج | دیجی پدیایی شو

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن