دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

خال كوبي - طراحی سایت در کرج با دیجی پدیا - دانشنامه واژگان تخصصی

Tattooing

خال كوبي؛ ايجاد رنگ دائمي روي پوست با سوزن زدن