دیجی پدیا : دانشنامه واژگان تخصصی

حافظه کش - تیم‌طراحی‌سایت کرج قطب علم‌وفن آوری - نصب PWA | دیجی پدیا

Cache

حافظه پنهان، نهانگاه یا کش (Cache) بخشی از حافظه سریع است که چند دستور بعدی را که باید توسط پردازنده پردازش شوند را مشخص می‌کند (برای افزایش سرعت) و داده هایی را ذخیره می‌کند که کامپیوتر بتواند به سرعت به آن ها دسترسی داشته باشد.